Hjem » PPR

PPR

 

PPR er et tilbud om rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge i alderen 0-17 år.

Rådgivningen har til formål at arbejde inkluderende og yde en indsats så tidligt som muligt med henblik på at understøtte børn og unges udvikling, trivsel, opdragelse og læring. Dette foregår i et tæt samarbejde med forældre og de voksne, som barnet og den unge møder i daginstitution og skole.

Der arbejdes helhedsorienteret således, at forhold i familierne og institution/skole inddrages i indsatsen.

PPR er et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, talehøre- og to-sprogs-konsulenter samt fysio-/ergoterapeut konsulenter.

Hvilke vanskeligheder kan der være tale om?

Barnet kan have tale eller sprogvanskeligheder, det kan have problemer med at høre eller se, eller have motoriske vanskeligheder. Barnet kan have svært ved fagene, for eksempel dansk, matematik, sprog m.m. Der kan også være tale om vanskeligheder i samspillet med kammerater, pædagoger, lærere og/eller forældre. Forældre kan have behov for råd og vejledning om opdragelse, børns trivsel m.m.