Når barnet er indstillet

I forbindelse med at jeres barn bliver indstillet til PPR, melder der sig mange spørgsmål.

Alle jeres spørgsmål og overvejelser kan med fordel drøftes med os tidligt i forløbet således, at I er trygge ved at indgå i et samarbejde. I kan evt. skrive spørgsmålene ned på forhånd. Dette kan danne grundlaget til et konstruktivt samarbejde.