Hvem, hvad og hvornår

Hvem kan henvende sig?

Forældre kan henvende sig, hvis de oplever, at deres barn ikke trives i forskellige sammenhænge, det være sig i hjemmet, i institution og skole, har tale - sprog- og/eller hørevanskeligheder og/eller har sansemotoriske vanskeligheder.

Ligeledes kan fagpersoner fx pædagoger og lærere henvende sig, hvis de oplever, at et barn er i vanskeligheder, dog kun efter aftale med forældrene, såfremt sagen ikke drøftes anonymt. Der ydes også faglig vejledning/supervision af pædagogisk personale relateret til pædagogisk praksis. Børn og unge kan også selv henvende sig, såfremt de oplever at have brug for hjælp.

PPR vejleder således inden for områderne:

 • Trivsel, adfærd og samspil
 • Læring
 • Sprogudvikling, to-sprogs-området
 • Hørelse
 • Sansemotorik

Hvad går den psykologiske undersøgelse ud på?

Når PPR får en indstilling fra f.eks. dit barns skole, har vi mulighed for at tilbyde en Pædagogisk Psykologisk undersøgelse.

Her kan vi undersøge dit barns intellektuelle, følelsesmæssige, sproglige, sociale og motoriske udvikling.

Undersøgelsen kan bestå i orienterende samtaler, observationer i institution/skole, psykologiske tests, motoriske tests, sproglige tests og supervision af personale.

Undersøgelsen kan afsluttes med en skriftlig udtalelse, såfremt forældrene ønsker det.

Hvornår kan PPR hjælpe?

PPR yder rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge fra 0-18 år. Rådgivningen henvender sig til lærere og pædagoger i kommunens skoler og daginstitutioner.

Hvis der indstilles til PPR vedrørende et barn/en elev, vil indstillingen altid foregå i samarbejde med barnets forældre.

Herfra kan vi tilbyde råd og vejledning, f.eks. hvis barnet:

 • ikke trives i skole eller daginstitution
 • udvikler sig langsomt (f.eks. forsinket i sin motoriske eller sproglige udvikling)
 • har et handicap
 • har faglige vanskeligheder
 • har adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder i skole- eller daginstitutionsregi
 • har tale-, høre- og sprogvanskeligheder

PPR kan efter aftale med forældrene formidle kontakt og henvise til andre sagkyndige, institutioner eller Familieafdelingen i kommunen.